Skip Navigation
Om Åkerblå

Ansatte

Frøya

Roger Sørensen
CEO
Åkerblå Group AS
Frode Westbye
CFO
Åkerblå Group AS
Eirik Bjørgan
CTO
Åkerblå Group AS
Anette Narmo Hammervold
HSEQ-Manager
Åkerblå Group AS
Hallgeir Pettersen
Seniorrådgiver IT
Åkerblå Group AS
Hege Schjetne
Seniorrådgiver, lønn/administrasjon
Åkerblå Group AS
Kenneth Kaald Jørgensen
Regionleder Midt
Region Midt
Erik Slagstad
Leder Fiskehelse Frøya
Region Midt
Asgeir Østvik
Seniorrådgiver, Fiskehelse
Region Midt
Jolanta Jagminiene
Konsulent, Fiskehelse
Region Midt
Arild Kjerstad
Seniorrådgiver, Miljø
Region Midt
Geir Håvard Espnes
Leder Teknisk / Daglig leder Kystplan
Nasjonal
Odd Helge Tunheim
Spesialrådgiver, Råd
Nasjonal
Mirko Minorini
Konsulent, Teknisk
Region Midt
Hege Sørvåg Hauge
Konsulent, Fiskehelse
Region Midt
Inger-Lise Mellemsæther
Seniorrådgiver, regnskap
Åkerblå Group AS
Lillian Marie Jørgensen
Konsulent, Fiskehelse
Region Midt
Nasir Hamdan El Shaikh
Leder Miljø Region Midt
Region Midt
Henry Køhler Haug
Konsulent, Miljø
Region Midt
Tormod Jacobsen
Konsulent, Miljø
Region Midt
Lindis Konst
Konsulent, Miljø
Region Midt
Julie Stølan
HR-Rådgiver
Åkerblå Group AS