Klima & miljø

-Skogsdrift

>> Skogskjøtsel av Knut Solbraa   

>> Naturbruksbiologi av Rune Aanderaa og Inger Sundheim Fløistad

>> Utmarkslære av Tone Dragland, Odd Reidar Fremming, Kjell Langdal, Severin Myrbakken, Chr. Anton Smedshaug, Gunnar Sætersmoen, Øystein Vaagan og Petter Wabakken.