Jord- & plantehelse

Skadedyr i ert og bønne

Skadedyrene som er omtalt under er skadedyr både i
ert og bønne hvis ikke annet nevnes.


Les mer om;

>> Ertesnutebille (Sitona lineatus)

>> Ertevikler (Cydia nigricana)