Gjødsel & næring

Skjelsand-

Langs kysten finst det nokre stader så store mengder skjel frå muslingar og sneglar at dei utgjer monalege jordmengder.

Saman med skjelrestane finst gjerne ein del organisk materiale, sand og grus. Slik jord har god drenering, men kan fort bli tørkesvak. På grunn av høg pH kan det bli mangel på mikronæringsstoff.