Gjødsel & næring

Skredjord-

Skredjord er danna av forvitring i bratte fjellskråningar.

Slik jord er som regel næringsrik, men kan vere så full av blokk at ho er nærmast for ei ur å rekne. Ho finst særleg i brattlendte fjordtrakter på Vestlandet og i Nord-Noreg.