Jord- & plantehelse

Tiltak mot sjukdommer i korn

Forebyggende tiltak for å unngå eller redusere angrep av skadegjørere er et viktig grunnprinsipp innen økologisk dyrking. De viktigste forebyggende tiltakene omtales nedenfor. Det er ofte en kombinasjon av flere tiltak som må til for å kunne holde skadeomfanget av sjukdommer på et så lavt nivå som mulig.


Les mer om:

>> Vekstskifte

>> Arts- og sortsblandinger

>> Jordarbeiding

>> Friskt såkorn

>> Resistente sorter

>> Dyrkningsforhold