Jord- & plantehelse

Handbok i mekanisk ugrasbekjempning for jordbruks – og hagebruksvekster

Boken presenterer kort og konsist ulike metoder og maskiner for ikke-kjemisk ugrasregulering i mange vekster. Anbefalingene er basert på erfaringer og forskningsresultat sammenstilt av bønder, forskere og maskinspesialister.

De cirka 90 sidene er plastbelagte så de tåler å være med utendørs og i traktor. Boka er delt opp i : 
-    Forebyggende
-    Ugras
-    Vekster
-    Maskiner

Oversiktelig og konkret

I hvert kapittel er undertemaer kort og informativt beskrevet, med konkrete anbefalinger og oppramsing av effekter for ulike tiltak i tabeller som gjør sammenligning og sammensetning av kombinasjoner oversiktelig.

Boka har bilder og illustrasjoner av de ulike ugrasa, tiltakene og maskinene, inklusive anbefalte innstillinger, kjørehastigheter, aktuelle maskinkombinasjoner og mer.

Bakerst følger en liste med kontaktinformasjon til maskinprodusenter og -forhandlere.

Pris og bestilling

Pris i Sverige er 200 svenske kroner + porto. Bestilling til Norge er mulig.

>> Mer informasjon og bestilling hos JTI

Handboka ble først publisert i 2005 gjennom et samarbeid mellom Nederland og Sveits. I 2006 kom den ut i engelsk versjon. Den svenske utgaven fra 2009 er tilpassa den til svenske forhold.