Plante-dyrking

Spinat-

Spinat er en ettårig bladgrønnsak som ikke danner et hode. Den hører sammen med rødbete og bladbete (mangold) til beteslekten (Spinacia) under meldefamilien (Chenopodiaceae).


                                                                              Av Alena Giblaova, Bioforsk Økologisk (3/2010)

Spinat (Spinacia oleracea) ble allerede dyrket for over 2000 år siden i Persia (nå Iran) og derfra brakt til andre verdensdeler som kulturplante. Antagelig var det korsfarere og arabere som i niende århundre tok spinaten fra Kaukasus til Spania. Derfra har den bredt seg ut i hele Europa. I dag dyrkes spinat over hele verden, bortsett fra i tropiske områder.

Næringsstoffinnhold

Spinat er kjent for sitt høye innhold av vitaminer og mineraler, spesielt vitamin A, C og B, samt jern. Den inneholder også oksalsyre som hemmer opptak av jern og kalk, men denne syren blir nøytralisert gjennom et vanlig inntak av kalk og vitamin D via for eksempel melk.

Spinat kan også ha et høyt innhold av nitrat og det er fastsatt en grenseverdi for nitratinnhold. For spinat til friskvaremarkedet er den 2500 mg/kg.

New Zealand spinat

New Zealand spinat (Tetragonia tetragonioides) er ikke beslektet med vanlig spinat og stammer, som navnet antyder, fra New Zealand.

>> Vekstskifte

>> Jordforhold og klima

>> Typer og sorter

>> Jordarbeiding og etablering

>> Vanningsbehov

>> Gjødsling

>> Ugras

>> Sykdommer

>> Skadedyr

>> Høsting, lagring og klargjøring

 

Dyrkningsveiledningen er oversatt og bearbeidet for norske forhold fra dansk rådgivning