Jord- & plantehelse

Allelopati

Nyere undersøkelser i flere land bl.a. i Sverige, har vist at tidlig og sterk rotvekst og evne til å avgi veksthemmende stoffer ("allelopati"), også kan være viktige karaktertrekk for en konkurransesterk sort.

Av Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse og Kjell Mangerud

Figur 1.61 Allelopati (Tegning: Tormod Karlsen)
Figur 1.61 Kunnskapen om betydningen av veksthemmende stoff (allelopati) som avgis fra kulturplanter øker. I en svensk undersøkelse ble det funnet at faktorene (i) ’tidlig vekst’ (vekst rett etter såing) og (ii) evne til å avgi veksthemmende stoff (allelopati) forklarte hhv. 55 og 32 % av forskjeller i konkurranseevne mellom ulike sorter av bygg og hvete. Vi ser altså at tidlig vekst var den viktigste egenskapen i dette studiet, men at også allelopati var av stor betydning. Faktoren allelopati var viktigst for bygg, hvor denne faktoren forklarte mellom 7 og 58 % i et 4-årig studium. Tilsvarende tall for hvete var 0-21 % over 2 år (Tegning: Hermod Karlsen).