Jord- & plantehelse

Sjukdommer i korn

For å kunne forebygge skader er det viktig å forstå hva som påvirker angrep og utvikling av sjukdommene. Omtalen av de enkelte sjukdommene er i dette kapitlet gruppert hovedsakelig etter måten de opptrer på (overlevelse, spredningsmåte og hvilke typer skader de forårsaker) og ikke etter kornart (tabell 2.5). Noen av sjukdommene hører hjemme i flere av kategoriene, men er plassert etter det som anses som viktigste overlevelsesmåte.


Tabell 2.5. Kornsjukdommer gruppert etter overlevelsesmåte, spredningsmåte og symptomer.

MANGLER TABELL

Les mer om:

>> Sjukdommer som overføres og spres kun med såkorn

>> Sjukdommer som overføres og spres både fra planterester og med såkorn

>> Sjukdommer på røtter og stråbasis (jordboende sjukdommer)

>> Sjukdommer som spres med vind

>> Overvintringssjukdommer i høstkorn

>> Virussjukdommer i korn