Jord- & plantehelse

Direktetiltak mot rotugras

>> Ugrasbiologi: Viktige egenskaper hos rotugraset

>> Radrensning

>> Grønngjødslingseng: behandling ut i fra ugrassynspunkt

>> Prinsipper og effekter av jordarbeiding for ugrasbekjemping

>> Redskapstyper til brakking

>> Andre tiltak