Jord- & plantehelse

-Ugras i korn, oljevekster og kjernebelgvekster

Dette kapitlet omhandler biologiske egenskaper for viktige ugrasarter, forebyggende og direkte tiltak for å redusere ugrasets negative virkning på avlingsmengde og kvalitet.


De forbyggende tiltakene en kan gjøre, er i stor grad de samme uansett om det gjelder vårkorn, høstkorn, oljevekster eller kjernebelgvekster. Det samme gjelder også de fleste direkte tiltakene. Vi har derfor valgt i hovedsak å knytte vårkornet til omtale av de forskjellige ugrasartene og de tiltakene vi beskriver, og omtaler spesielle tiltak i forbindelse med de andre vekstene i egne underkapitler bakerst i dette kapitlet.


>> Ugrasarter, egenskaper og avlingspåvirkning

>> Forebyggende tiltak

>> Direktetiltak mot frøugras

Materialet er fra serien Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk - Korn, oljevekster og kjernebelgvekster av Lars Olav Brandsæter, Kjell Mangerud, Svein Magne Birkenes, Guro Brodal og Arild Andersen.