Plante-dyrking

Sorter og typer

Av Alena Gibalova, Bioforsk Økologisk

  • Åkerbønne og hestebønne (også kalt bondebønne, favabønne, valsk bønne eller bondevikke) hører til planteslekten Vicia.
  • Soyabønne tilhører en helt annen planteslekt (Glycine)
  • Linser hører til planteslekten Lens
  • Meterbønne(yeardbeans) hører til planteslekten Vigna

Hagebønne (Phaseolus vulgaris)

Hagebønne deles inn i: 

  • høye bønner eller stangbønner (Phaseolus vulgaris var. vulgaris)
  • lave bønner, såkalte dvergbønner eller buskbønner (Phaseolus vulgaris var.nanus)

Produksjon av stangbønner er mer arbeidskrevende, da de vokser på snorer eller stenger.

Sorter som dyrkes for skolmene omfatter

  • aspargesbønne (små, runde)
  • brekkbønne eller brytbønne (lange, runde)
  • snittebønne (flattrykte)
  • voksbønne(gule).

Det er viktig å velge sorter som har lange belger, spesielt når de skal håndhøstes. Utover det er det viktig å velge kuldetolerante sorter.

Giftig prydbønne!

Belgene fra prydplanten prydbønne (Phaseolus coccineus) kan brukes som snittebønne, men modne frø kan være giftige.


>> Mer om bondebønner til konsum