Emne

Forskning og utvikling

«Forskning er mulighetenes og spørsmålenes arena. Men forskning og forskningsetikk dreier seg også om å ha mot til å stille spørsmål til spørsmålene; det vil si ved vedtatte sannheter og erklærte autoriteter.»

- Bioforsk