Klima & miljø
Kulstofskolen

-”Karbonskole” for produsenter

Økologisk landsforening har lansert en hjemmeside om karbon og energisparing for produsenter. Hjemmesida skal hjelpe bønder til å forstå de kompliserte sammenhengene mellom egen gård og energi og klima. På sida finner du grunnleggende kunnskap om karbonkretsløpet i naturen og tips til energisparing på gården.

Karbonskolen (Kulstofskolen) vil fremme et klimanøytralt økologisk landbruk, gjennom økt lagring av karbon i jord og ved energisparing i alle deler av drifta, både inne og ute. Hjemmesida gir en kort innføring om karbon og karbonkretsløpet og gir en rask oversikt over ulike former for fornybar energi. Her finnes også konkrete tips til energisparing ute og inne på gården. Visste du f.eks at 1 cm økt pløyedybde gir 15 tonn mer jord som skal flyttes per dekar?  

Dataverktøy for organisk stoff og mineralisering

C-tool er et dataverktøy som er utviklet for å beskrive langtidsendringene i jordas innhold av organisk stoff og mineralisering. Ved å taste inn enkle opplysninger om drifta kan du få en analyse av konsekvensene ved å sette i gang nye tiltak, f.eks økt gjødsling. En ny utgave, tilpasset økologisk drift, er under utarbeidelse, og vil bli en del av Karbonskolen.

Klimabevisste bønder

Økologisk landsforening håper at hjemmesida vil bidra til å gjøre de økologiske bøndene mer klimabevisste, slik at de tar sin del av ansvaret for å redusere de negative klimaeffektene av jordbruket. Foreningen ønsker at økobøndene skal være en del av løsningen og ikke en del av problemene.

Relevans for norske forhold

Språket på hjemmesida er lett å forstå for nordmenn. En del av informasjonen på hjemmesida er tilpasset danske forhold, men kan likevel være relevant for norske forhold.

 >> Les mer på Kulstofskolen

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.