Fôrdyrking & beite

Gjødsling

 

Belgvekstar som erter, vikker, åkerbønne, kløver og lupin har biologisk nitrogenfiksering. Gjødslingskravet til korngrønfôr med belgvekstar er derfor moderat, to til tre tonn blautgjødsel per dekar gir normalt full avling. Ved god fosfor- og kaliumtilstand i jorda kan ein redusere endå meir utan negative utslag på avlinga. Med svakare gjødsling vil mengda belgvekstar i fôret auke fordi dei klarer seg betre ved låge gjødslingsnivå enn dei andre vekstane i blandinga.