Fôrdyrking & beite

Såing-

Grønfôrvekstar bør generelt såast tidleg for å utnytte vekstsesongen.

 

For vekstar med éi hausting, til dømes kornblandingar, har såtida mindre å seie enn for vekstar med fleire haustingar eller beitingar. Vårbrakking (harving) mot ugras er difor aktuelt før såing av kornblandingar eller fôrraps. Storfrøa grønfôrartar, til dømes erter, skal såast ved 3-5 cm djupne. Om det er stor skilnad på frøstorleiken i grønfôrblandinga, kan det svare seg å så i to omgangar.

Om grønfôret skal nyttast til ensilering, er det vanleg å ta utgangspunkt i ei såmengd på 20 kg per dekar. Ei grei grunnblanding er 7 kg havre eller bygg, 9 kg erter og 4 kg vikker. I tillegg kan ein supplere med andre aktuelle artar som lupin og åkerbønne. Om ugrastrykket er lågt, kan ein redusere såmengda til 15 kg per dekar.

Når grønfôret skal tørkast til høy, bruker ein litt mindre såfrø per dekar enn til ensilering. Ein ønskjer gjerne litt meir vikker i høve til erter og kornsortar med glatt snert. Ei blanding av 7 kg korn, 6 kg vikker og 5 kg erter kan eigne seg til høy.