Fôrdyrking & beite

-Tilskottsfôr

 

Til vinterfôr blir blandingar av korn (bygg eller havre), erter og vikker mest dyrka. Der vekstsesongen strekkjer seg meir enn tre til fire veker etter hausting, kan ein setje til italiensk raigras i blandinga for å få gjenvekst til beite. Ein kan få ferdige blandingar til dette formålet (økoblanding), der bygg, erter, vikker og italiensk raigras går inn.

Høveleg såmengd til vinterfôr er 5-12 kg bygg, 4-10 kg erter, 2-5 kg vikker og 1-2 kg raigras per dekar. Ved sein såing under tørre forhold bør såmengda aukast, og ved tidleg såing og som dekkvekst kan såmengda minskast. Andre belgvekstar som åkerbønne, lodnevikke og gul lupin er også prøvd i blandingar med korn, men dette frøet er mykje dyrare. Westerwoldsk raigras, fôrmargkål og fôrraps er andre vekstar som kan ensilerast til vinterfôr. Dei krossblomstra vekstane er vassrike og gir stor pressaftavrenning. Innblanding av korn er difor ein fordel.