Plante-dyrking

Frukt og bær - dyrkningsveiledninger-

             


  • -Økologisk dyrking av frukt

    Det er ei aukande interesse for økologisk produserte varer. Produksjonen er ikkje så stor enno, så det er mogeleg for fleire å satsa. Det er stor mangel på både konsumfrukt og råstoff til saftproduksjon. Produksjonen er krevjande, men med gode kunnskapar er det fullt mogeleg.