Emne

Helse, mat og økologi

Begrepet sunn mat er i søkelyset for tida. Når vi arbeider profesjonelt med mat, blir vi ofte spurt: «Hva er sunn mat?» Og når vi arbeider med økologisk mat, blir vi ofte spurt: «Er økologisk mat sunnere enn konvensjonell mat?» La oss se litt på begrepene helse og sunnhet.


Av Mette Kloppenborg, oversatt av Liv Birkeland (fra kurskompendiet «Økologisk mat»)

I Norge, som i mange andre land, regnes sykehusene som en del av helsevesenet. Dette har sammenheng med at mange mennesker sidestiller det å være frisk med å ha god helse. WHO erkjente imidlertid allerede i 1980-åra - i forbindelse med helseprogrammet Helse for alle år 2000 - at det var nødvendig å finne en definisjon av begrepene, og at denne definisjonen måtte være langt bredere og mer nyansert enn at god helse bare er fravær av sykdom. WHO fant fram til følgende definisjon:

 Sunnhet er å være i fysisk, psykisk og sosial balanse med seg selv og sine omgivelser.

WHOs definisjon er både enkel og ambisiøs. Definisjonen beskriver egentlig en tilstand av lykke. Der er ingen tvil om at det er sunt å være lykkelig, men spørsmålet er om det er helt riktig å sidestille begrepene helse og sunnhet med en ideell tilstand av balanse og harmoni? I 1980- og 90-åra arbeidet daværende fylkeslege i Ringkøbing Amt, Vagn Christensen, med å formidle og «folkeliggjøre» budskapet i WHOs helseprogram. I dette arbeidet satte han blant annet definisjonen på helse under lupen, og lanserte følgende definisjon:

 Helse er evnen til å møte livet med alle dets utfordringer.

Denne definisjonen er svært romslig. Her er det rom for at man kan være grunnleggende sunn, selv om man er syk, selv om man er rammet av sorg og krise, og selv om man for øyeblikket er uvenner med noen eller på kant med omgivelsene sine. Denne definisjonen uttrykker at helse dreier seg både om å overvinne og å leve med sykdom. Når vi er ved god helse, greier vi å bearbeide sorger og kriser og komme styrket ut av dem, og vi evner å strekke hånden ut for tilgivelse og fornyet vennskap.

Globalt perspektiv

Helt siden WHO tok et oppgjør med at helse ikke bare er fravær av sykdom, og lanserte et utvidet sunnhetsbegrep, har debatten pågått om hva sunnhet egentlig er. Det er ingen tvil om at for en stor del av verdens befolkning er mat i munnen, klær på kroppen, tak over hodet og fravær av sykdom fortsatt avgjørende forutsetninger for overhodet å kunne snakke om sunnhet som begrep.

En problemstilling som derfor trenger seg på når vi ser på helse i et globalt perspektiv, er verdens ulike fordeling av ressurser, og dermed de sprikende forutsetningene for å oppnå god helse, uansett  hvordan vi definerer den.

Foto: Anne Karin Jakobsen
«Helse er evnen til å møte livet med alle dets utfordringer» (Foto: Anne Karin Jakobsen).

Les videre

>> Mat og helse

>> Økologi og helse

>> Kostholdsanbefalinger og retningslinjer

>> Økologisk mat i kjøkkenet

>> Omlegging til økologisk mat i kjøkkenet

>> Forandringsprosessen og samarbeid

>> Ekstern informasjon og markedsføring

>> En god start med brød