Emne

Økologisk landbruk som produksjonsmetode

For den økologiske bonden er naturen en medspiller, og ikke en lunefull konkurrent. I økologisk produksjon prøver vi å etterligne naturens egne prinsipper, samtidig som vi må akseptere at mennesket har begrensa forståelse for det komplekse samspillet i naturen. Økologisk dyrking er derfor en mer naturlig måte å produsere mat på framfor konvensjonell dyrking.


Mange vet en del om hva økologisk landbruk er, eller hva det ikke er. I økologisk landbruk bruker en for eksempel verken sprøytegift eller kunstgjødsel. Produksjonsmåten dreier seg imidlertid om mye mer enn hva som er tillatt, og hva som er forbudt.

Læren om samspill

Ordet økologi er utledet av det greske ordet oikos, som betegner hjem eller hus. Økologi blir dermed en slags husholdningslære. Mens økonomi er læren om pengehusholdninga, er økologi læren om det komplekse samspillet i naturen som menneskene også inngår i. Samspillet består både av levende organismer som dyr og planter og ikke-levende komponenter som mineraler, jord, vann og luft. Alt rundt oss omfattes av økologibegrepet. Vi kan se på oss selv som en pinne i et stort mikadospill: Vi kan knapt røre på oss uten at det påvirker hele spillet.

Les videre:

>> Tre viktige prinsipper i økologisk produksjon

>> Viktige mål for økolandbruket

>> Produktkvalitet

>> Politiske mål

>> Merke og kontrollordninger