Jord- & plantehelse

-Når er høymola spiredyktig?

Høymole - ikke spiredyktig (Foto: Thomas Cottis)

Sommeren 2008 tok Thomas Cottis ved Høgskolen i Hedmark ut frø fra høymoleplanter ved forskjellig utviklingsstadier. Prøvene ble tatt ut på tre forskjellige datoer, men fra planter ved forskjellig utviklingsstadier. Det ble tatt bilder av frøtoppene og frøene ble lagt til tørking i romtemperatur.

Av Thomas Cottis, Høgskolen i Hedmark og Lars Olav Brandsæther, Bioforsk Plantehelse

Lars Olav Brandsæther i Bioforsk syntes prøvematerialet var interessant og bekostet spireprøvene i deres analyselaboratorie. Det ble tatt spireprøver i to omganger.

Foreløpige resultater

Vi gjør sjølsagt oppmerkesom på at dette kun er et orienterende forsøk med det meget tilfeldig uttak av frøprøver. Men, resultatene var overraskende klare. Vi vil derfor offentliggjøre resultatene slik de er sammen med billedmaterialet som viser utseende på frøtoppene av høymole når de i vårt enkle forsøk hadde spirdyktige frø og når de ikke hadde det.

Slåttetidspunkt

Dersom vår funn stemmer betyr det at tidlig høsting av først slått av gras vil være et sikkert tiltak mot å få med spiredyktige frø inn i siloen fra denne høstingen. Ved høsting av andre og tredje slått er det mulig at planter som klarte seg gjennom førsteslåtten kan ha fått spiredyktige frø. Dersom man luker de plantene som har slike "modne" topper vil man unngå spiredyktige frø i siloen.

NB: Det er utseende på frøtoppene som er det avgjørenende.


 

Ikke spiredyktig

Høymole 5. juni (Foto: Thomas Cottis)Høymole - ikke spiredyktig (Foto: Thomas Cottis)

Høymole - ikke spiredyktig (Foto: Thomas Cottis)Høymole - ikke spiredyktig (Foto: Thomas Cottis)

Høymole - ikke spiredyktig (Foto: Thomas Cottis)Høymole - ikke spiredyktig (Foto: Thomas Cottis)


Spiredyktig

Høymole - spiredyktig (Foto: Thomas Cottis)

Høymole - spiredyktig (Foto: Thomas Cottis)

 

(Alle foto: Thomas Cottis)