Emne

-Alternativ kamp mot biller

- skadedyr i jordbær

Jordbærsnutebille (Foto: Atle Wibe)

Jordbærsnutebille og rotsnutebiller er blant de mest problematiske skadedyrene for norske jordbærdyrkere. - Vi arbeider intenst med alternative bekjempelsesmetoder, forteller forskningsleder Atle Wibe ved Bioforsk Økologisk og prosjektleder Nina Trandem ved Bioforsk Plantehelse.

Av Anita Land, Bioforsk Økologisk

De opplever stor interesse rundt prosjektene om jordbærsnutebille og rotsnutebiller, både blant dyrkerne og andre. - Larvene til jordbærsnutebille har jordbærknopper som oppvekststed. Problemet i konvensjonell jordbærdyrking er at billene flere steder har utviklet resistens mot de eneste tilgjengelige plantevernmidlene. I økologisk produksjon kan vi uansett kun bruke de alternative metodene, sier Atle Wibe.  

Jordbærsnutebille (Foto: Atle Wibe)

Fellefangst, utgjerding og overvintringsbiologi

I prosjektet «Kontroll av snutebiller i jordbær ved bruk av planteluktsstoffer og andre alternative metoder» utvikler forskerne feller som skal tiltrekke jordbærsnutebille. Det finnes feromonfeller for arten, men disse fanger bare en liten del av bestanden.  - Vi arbeider med å forbedre feromonfellene ved å legge til lukter fra jordbærblomsten og endre felledesignet, sier Atle Wibe.

Forsøkene foregår i Norge, Danmark og Storbritannia. Alle tre land har for tiden prosjekter på jordbærsnutebille.  - Vi studerer hvor jordbærsnutebille er om vinteren. Dette er viktig å vite for å kunne bekjempe billene effektivt. I jordbærfelt med store billeproblemer i Hedmark har vi funnet at jordbærsnutebille i stor grad blir i feltet om vinteren, og vi må nå finne ut om dette er tilfelle også i områder med mindre billeproblemer, forteller Nina Trandem.

I prosjektet var det et mål å utvikle utgjerdingsmetoden for jordbærsnutebille, men etter å ha fått lovende resultater i småskalaforsøk måtte forskerne konstatere at gjerdemetoden i full skala ikke fungerte.

Nematoder og nyttesopp

I snutebilleprosjektet er også veksthussnutebille med, og her forsker en på mikrobiologisk kontroll. I dag har vi nyttenematoder (Heterorhabditis megidis)- som fungerer bra om de blir brukt ved riktig jordtemperatur (over 10 grader) og blir vannet ut, forteller forsker Solveig Haukeland. Riktig måte vil si å få nematodene så nær røttene og billelarvene som mulig. Jordtype spiller også inn her: Tyngre jordtyper hindrer nematodens bevegelse og dermed effektivitet. Det anbefales å vanne ut anbefalt dose av nematoder to ganger med en ukes mellomrom rett i plantehullet av angrepne planter. Denne metoden er tungvint og tidkrevende, og vi studerer derfor om dryppvanningsanlegg kan brukes til å spre nyttenematoder. Undersøkelsene viser så langt at dryppvanningsanlegg (av typen ’Netafim’ og bruk av ’Dosatron’) egner seg bra til spreding av nematoder i felt, men vi har ikke fått svar på effekten mot rotsnutebillelarver enda.

Larvene til veksthussnutebille kan også drepes av nyttesopp, og forskerne har funnet at nyttesoppene Metarhizium anisopliae og Beauveria bassiana som plasseres rundt røttene til nyplantede jordbær kan overleve i lang tid.  Kanskje kan nyttesopp i fremtiden tilsettes jorden ved utplanting? - Vi har også funnet at soppisolater samlet i Norge ser ut til å overleve de norske forholdene bedre enn et utenlandsk isolat som er kommersielt tilgjengelig i store deler av verden, sier forsker Ingeborg Klingen ved Bioforsk Plantehelse.

Det er imidlertid ikke noen enkel sak å få norske isolater i salg, ettersom dagens lovverk krever at en nyttesopp-produsent tar på seg dokumentasjons- og godkjenningsprosessen, forteller Klingen. Hun er ansvarlig for denne delen av arbeidet.

Jordbærsnutebille (Foto: Atle Wibe)
Blomsterknoppene bites av etter at jordbærsnutebilla har lagt egg i knoppen. (Foto: Atle Wibe) 

Bioforsk Plantehelse og Bioforsk Økologisk samarbeider i Norge med Forsøksringen Bær Oppland og Hedmark i disse prosjektene. Utenlandske samarbeidspartnere er Kungliga Tekniska Høgskolan (Sverige) og East Malling Resarch (Storbritannia) .


Les mer:

>> Mer om jordbærsnutebille og økologiske metoder
>> Mer om rotsnutebille og økologiske metoder
>> Se innslag om jordbærsnutebilla hos NRK
>> Flere prosjekter med alterative metoder
>> Plantevernleksikon