Omlegging-

Vekstskifte på garder med få eller ingen husdyr-

Det er utfordrende å få til et godt fungerende vekstskifte uten husdyr. Særlig er næringsforsyninga vanskelig. Det pågår en del forskning og utviklingsarbeid på dette området. Det vil forhåpentlig komme bedre informasjon etter hvert om hvordan vekstskifter på garder uten husdyr bør være.

Av Ketil Valde, Bioforsk Økologisk

De fleste vil anbefale å ha med ett eller to år med gras eller kløver i vekstskifte, selv om det ikke er husdyr på garden. Kløver kan dyrkes til frøproduksjon etter avtale med frøfirma, eller eventuelt brukes som grønngjødsel.

Korn

Der korn er hovedproduksjonen, vil det være aktuelt å veksle mellom år med kløver eller andre belgvekster og år med korn. I Sverige og Danmark er erter en del brukt i vekstskifte med korn. Eventuelt kan en samarbeide med en husdyrprodusent om arealene. Det er gunstig med tanke på ugras, næringsomsetning og jordstruktur.

Grønnsaker

På garder med grønnsaker bør de næringskrevende vekstene prioriteres etter belgvekstår. Ompløyd eng inneholder mye næring til veksten etterpå - særlig gjelder dette ung, kløverrik eng. Erter og bønner gir også en god ettervirkning. Som en tommelfingerregel kan en si at minst ⅓ av arealet bør bestå av belgvekster.

For å få mest mulig areal til grønnsaker og samtidig ha eng og lange intervaller mellom grønnsakårene i vekstskiftet kan et samarbeid mellom en husdyrgard og en grønnsakgard være en løsning.