Gjødsel & næring

Kastehjulspreder (Gafnerspreder)-

Av Knut Lindberg, Kleiva Landbruksskole

Tørr husdyrgjødsel og kompost må findeles ganske mye dersom spredningen skal foregå på grasmark. Ellers er det vanskelig å unngå at det kommer gjødsel i fôret under høstinga, noe som ødelegger surfôrkvaliteten. God findeling er imidlertid ingen garanti for jevn spredning.

Nøyaktig fastgjødselspreder

Kastehjulsprederen har vist seg som en relativt nøyaktig fastgjødselspreder. Sprederen er ganske kostbar i innkjøp. Den leveres både som vogn og som en enhet til å montere på en lavbygd traktor av transportertypen. En sprederotor kaster gjødsla ut til sida. Spredebredden kan reguleres fra 6 til 10-15 m. Den minste bredden gir mest nøyaktig spredning.

Energiforbruk

På grunn av den kraftige behandlinga av gjødsla må en regne med et større energiforbruk per tonn spredd gjødsel enn om en bruker universalvogn. Vedlikeholdet av en slik spreder er også mer omfattende enn på enklere typer.