Gjødsel & næring

Universalvogn-

Av Knut Lindberg, Kleiva Landbruksskole

Universalvogna eller avlesservogna som brukes til grashøsting, kan også brukes som fastgjødselspreder. Selve sprederen består av valser med påsveiste vinger, som mater ut gjødsla etter hvert som bunnkjeden fører gjødsla bakover i vogna. Spredebredden fra slike vogner er 2,5 til 3,5 m. Vogner med stående spredevalser kan spre inntil 5 m bredt. Siden valsene står på høykant, blir gjødsla også kastet ut til sida. Derfor er denne spredertypen i stand til å spre bredere enn vogna.

Ei universalvogn brukt som gjødselspreder sprer vanligvis for grovt til å brukes på grasmark. Det vil si at spredningen er for ujevn, og at gjødsla spres i store klumper. Dette kan en rette på ved å kjøre med ei moseharv («sloge») for å knuse klumper og fordele gjødsla bedre. Spredemengden reguleres med hastigheten på bunnbeltet i vogna, turtallet og girvalget på traktoren.