Gjødsel & næring

Transport gjennom slanger og rør

Knut Lindberg, Kleiva Landbruksskole

Gyllemetoden er en vel utprøvd metode der vannblandet gjødsel pumpes gjennom rør og slanger til spredere som kaster gjødsla gjennom lufta på samme måte som i et vanningsanlegg. Som regel brukes aluminiumsrør som kobles sammen etter behov, og høytrykkspumper tilsvarende de typene som brukes på gjødselvogner. Sprederne er av samme type som brukes i vanningsanlegg, og de kan spre i en sektor eller hel sirkel rundt sprederen. Tradisjonelt har dette vært faste spredere som blir flyttet manuelt når de har spredd lenge nok på ett sted.