Gjødsel & næring

Transport gjennom slanger og rør-

Knut Lindberg, Kleiva Landbruksskole

Gyllemetoden er en vel utprøvd metode der vannblandet gjødsel pumpes gjennom rør og slanger til spredere som kaster gjødsla gjennom lufta på samme måte som i et vanningsanlegg. Som regel brukes aluminiumsrør som kobles sammen etter behov, og høytrykkspumper tilsvarende de typene som brukes på gjødselvogner. Sprederne er av samme type som brukes i vanningsanlegg, og de kan spre i en sektor eller hel sirkel rundt sprederen. Tradisjonelt har dette vært faste spredere som blir flyttet manuelt når de har spredd lenge nok på ett sted.