Gjødsel & næring

Blautgjødselhandtering-

Handtering av blautgjødsel har mange fordeler, både når det gjelder løsninger for lagring og spredning.

Knut Lindberg, Kleiva Landbruksskole

Det store vanninnholdet i blautgjødsla øker imidlertid faren for jordpakking under transport og spredning med tankvogn. Dette er spesielt uheldig i det økologiske landbruket, hvor en er helt avhengig av god jordstruktur og gunstige forhold for livet i jorda.