Gjødsel & næring

Spredere for halvblaut gjødsel-

Ofte er det behov for å kjøre ut gjødsel med varierende tørrstoffinnhold. Gjødsel med 15-18 % tørrstoff er for blaut til å spres med fastgjødselspredere, og den er for tørr til å handteres som blautgjødsel.

Av Knut Lindberg, Kleiva Landbruksskole

Guffen og Doff-X

Vogner med V-forma beholder og bunnskrue med propellspreder er godt egnet til å handtere halvblaut gjødsel. Dette er relativt små gjødselspredere, som er kjent under navn som Guffen og Doff-X. Vogna har en spredepropell eller ei spredevifte i bakkant. Spredepropellen kaster gjødsla sideveis. Denne spredertypen er relativt unøyaktig fordi spredejevnheten er sterkt avhengig av konsistensen på gjødsla og turtallet på kastevifta.

Bæresvak jord og kjøreskader

Fasongen på gjødselbeholderen gjør at det er enkelt å montere hjul med stor diameter på denne typen spredere. Når vogna som helhet er forholdsvis liten, gjør det at vi får en lett gjødselspreder som har god flyteevne. Dermed kan vi spre gjødsel på bæresvak jord uten å lage omfattende kjøreskader. På grunn av liten lastekapasitet blir det imidlertid mange lass. Det er mulig å bygge om spredere av denne typen til blautgjødselspredere. Da fjernes spredepropellen og erstattes med ei sentrifugalpumpe som sprer gjødsla i vifteform bak vogna.