Gjødsel & næring

Spredere for fast gjødsel-

Av Knut Lindberg, Kleiva Landbruksskole

Transportskuffe er det enkleste og minste som kan brukes til gjødselspredning. Det finnes også gjødselskuffer med spredeorgan, for eksempel «Permaskuffe». Spredningen skjer ved at skuffa har ei dobbel rist i bunnen som er bevegelig sideveis. Denne bevegelsen drives av kraftuttaket. Arbeidsbredden til denne sprederen er lik bredden av skuffa.