Gjødsel & næring

Transport og spredning av fast husdyrgjødsel og kompost-

Det er dårlig bondevett å behandle gjødsla slik at det blir store tap av næringsemner under spredning i form av avdrift, avrenning og fordampning. Norge har, i henhold til internasjonale avtaler, forpliktet seg til å redusere utslipp av luftforurensninger som kan påvirke klimaet. Utslipp under spredning av husdyrgjødsel utgjør en del av dette. Vi kan regne med at det vil komme restriksjoner på spredemetoder som medfører fare for avdrift og fordampning av ammoniakk i åra som kommer.


Av Knut Lindberg, Kleiva Landbruksskole

Konsistensen på gjødsla eller komposten avgjør hva slags spredeutstyr som egner seg best. Sams lagring av gjødsla har gjort utstyr for blautgjødselhandtering mer vanlig enn tidligere.  Fastgjødsel er likevel stadig aktuelt, kanskje særlig på økologiske garder, hvor det er større fokusering på kompostering og den organiske sida av gjødsla.