Jord - arbeiding

Tiltak mot jordpakking

Tett plantedekke beskytter mot jordpakking, ved at røtter og plantedeler armerer jorda. Anlegg av kjøreveier i kanten av jordet og rasjonell kjøring ved de ulike operasjonene reduserer kjøringa på dyrket mark. Med faste kjørespor reduseres kjørearealet, og jordpakkinga konsentreres til bestemte steder på den dyrkede marka.

Av Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk - redigert fra boka Økologisk jordkultur (Hansen og McKinnon, 1999)

Maskinvekt og marktrykk

Naturlig nok har tung redskap større mulighet til å pakke jorda enn lett redskap. Tyngden av redskapen forplanter seg nedover i jorda. I øvre del av jorda er både marktrykk og pakketrykk viktig.

Marktrykket kan reduseres med bredere dekk, tvillinghjul og lavere lufttrykk i dekkene. Fra 30 cm dybde og videre nedover er det den totale tyngden av redskapet som har størst betydning. Trykket nedover i jorda påvirker større dybder ved økende vekt på redskapet.

Pakketykk og porer

Det er imidlertid viktig at pakketrykket under normal pløyedjubde ikke når et nivå som gir reduksjon i porestørrelsen. Et lufttrykk i dekkene på mindre enn 60 kPa tåler en aksellast på opptil 3000 kg i de fleste tilfeller.

Kjørehastighet

Jordpakkinga kan øke på grunn av økte vibrasjoner og slag fra kjøretøyet ved større hastighet. Sluring er uheldig ved at jorda i sporet blir pakket og eltet. Sluring kan reduseres på mange måter: tvillinghjul, redusert dekktrykk, ekstra belastning på drivhjulene og bruk av firehjulsdrift. Firehjulsdrift kan for øvrig misbrukes, framkomstevnen blir så god at det er mulig å kjøre på jordet uten at jorda er lagelig.

Hjulutstyr

Flyteevnen øker når tyngden fordeles på ei større flate. Bredere dekk, tvillinghjul eller boggi kan brukes.

Lavt lufttrykk i dekkene gir større anleggsflate og dermed mindre marktrykk. Det gir hjulene bedre grep, men lasteevnen reduseres. Økes dekkbredden til det dobbelte, kan en med samme lufttrykk doble akseltrykket. Lufttrykket ved kjøring på jordet kan reduseres til 0,5-0,6 bar for tvillinghjul og 0,8-1,0 bar for enkelthjul. Nyere radialdekk kan kjøres med lavere lufttrykk enn diagonaldekk, med et dekktrykk ned til 0,6 bar. Kontakt dekkleverandør eller sjekk trykk- og belastningstabellen for eksakte verdier. Det finnes dekk med spesiell gummiblanding for grasmark.


Les mer:
>> Reduser dielselkostnadene og unngå samtidig jordpakking
>> Lufttrykk dekk