Gjødsel & næring

pH og plantesjukdommer-

Jordas pH-verdi virker inn på enkelte jordbundne patogener.

Av Kirsty McKinnon og Sissel Hansen, Bioforsk Økologisk

Soppen Plasmodiophora brassicae, som gir klumprot på kålvekster, og bakterien Streptomyces scabies, som forårsaker skurv på potet og rødbete, er eksempler på slike. Klumprotsmitten utvikles dårlig ved høy pH, det motsatte er tilfellet for skurvbakterien. I et vekstskifte kan en ta hensyn til dette og kalke før dyrking av kålvekster, men ikke før dyrking av potet.