Gjødsel & næring

Vanning og rotutvikling-

Av Kari Bysveen, Høgskolen i Hedmark

Ved små vannmengder per vanning, cirka 10-15 mm, øker som regel vanningsbehovet ved at fordampningen øker og grøden utvikler et grunnere rotsystem. Små mengder er likevel aktuelt i forbindelse med etablering av kulturer og dryppvanning.

Oppalsplanter og utplanting

Praktisk erfaring viser at ved å vanne oppalsplantene godt før utplanting slipper en å vanne rett etter utplanting. Med dette vil atskillig mindre ugras spire, og kulturplanten får et lite forsprang på ugraset.

Jordfuktighet om våren

Vanning tidlig om våren kan føre til dårligere rotutvikling. La plantene utnytte den naturlige jordfuktigheten om våren, så legges grunnlaget for en god rotutvikling.