Gjødsel & næring

Vanning og soppsjukdommer-

Av Kari Bysveen, Høgskolen i Hedmark

Mange soppsjukdommer er avhengig av at det er en tynn vannfilm på plantene for at de skal kunne spire og vokse. Mange sjukdommer spres også videre ved regn eller vanning når vanndråper lander i sporehopene og sporer spres videre eller sporehus sprekker. En må likevel ikke la seg forlede til å tro at plantene blir mer robuste om en lar være å vanne dem!