Gjødsel & næring

Gjødsling gjennom vanningsutstyret-

Av Kari Bysveen, Høgskolen i Hedmark

Mange har god erfaring med å benytte vanningsanlegget til spredning av fortynnet blautgjødsel. Sjekk først om dysene på anlegget er tilpasset dette. Gjødsel- og vannforholdet kan da være 1 : 10.

Reduserer nitrogentapet til lufta

Nitrogentapet blir sterkt redusert ved vanninnblanding i gjødsla. Vanning rett etter spredning av gjødsel på eng er et godt tiltak for å få gjødsla ned i jorda og for å redusere nitrogentapet til luft, samt tilgrising av bladverket.

Hygiene

På grunn av faren for overføring av bakterier og parasitter må gjødselvann basert på fersk husdyrgjødsel ikke spres direkte på bladverket til bær, grønnsaker og urter.