Gjødsel & næring

Vannkvalitet-

Mye partikler i vannet som benyttes til vanning, vil slite på vanningsutstyret.

Av Kari Bysveen, Høgskolen i Hedmark

For at en skal unngå spredning av bakterier og parasitter, må vannet være av hygienisk god kvalitet. Stillestående vann får lett en oppformering av bakterier som kan gi råteskader på kulturer som salat, blomkål og brokkoli. Kravet til hygienisk kvalitet på vanningsvann blir trolig skjerpet i framtida, gjennom offentlige lover og forskrifter.

Til de vanlige jordbruksvekstene våre er det av liten betydning om vannet i vannkilden er kaldt. Vanntemperaturen vil stige litt på vei gjennom rørsystemene, og dersom det benyttes kastespreder, stiger temperaturen ytterligere.