Gjødsel & næring

Vannregnskap-

Nedbørsmengder på mindre enn 3 mm per døgn har minimal betydning for planteveksten. Videre bør nedbørsmengder over 30 mm per døgn normalt ikke regnes for mer enn 30 mm per døgn. På de fleste jordtyper er større mengder vanskelig for plantene å utnytte.

Av Kari Bysveen, Høgskolen i Hedmark

Nedenfor følger en oversikt med eksempler som kan benyttes til å lage et vannregnskap.

Vannbehov = (fordampning fra fri vannflate × faktor × antall dager) - nedbør

Fordampningsfaktor

Fordampningsfaktoren for ulike kulturer i ulike måneder er veiledende og varierer noe med blant annet kulturens utvikling. Innenfor samme måned holder den seg derimot forholdsvis stabil.

 Tabell 1. Fordampningsfaktorer for ulike planteslag i ulike måneder      
 Kultur  Mai  Juni  Juli  August
 Gras, raigras  0,6  1,2  1,2  1,1
 Korn  0,6  1,2  1,2  1,1
 Potet   0,5   1,0   1,1  1,0
 Kål  0,5  1,0  1,2  1,1

Det skal vannes når 50 til 60 % av nyttbart vann i jorda er oppbrukt. Tabellen under gir en oversikt over hvor stort nedbørsunderskuddet kan være i de ulike jordtypene før det må vannes. Dersom vannunderskuddet for eksempel er på 30 mm i sandjord, må det vannes umiddelbart.

 Tabell 2. Maksimalt nedbørsunderskudd på forskjellige jordarter før vanningsbehov
 Jordart og moldinnhold                                                                              Nyttbart vann (mm) Maksimalt tolererbart vannunderskudd (mm) 
 Meget tørkesvak jord (grovsand - sandig lettleire)  50  20
 Tørkesvak jord (siltig sand - moldfattig lettleire)  70  30
 Moldrik lettleire (matjordlaget > 30 cm)  90  40
 Tørkesterk jord (moldrik lettleire, matjordlaget > 30 cm)  110  50
 Meget tørkesterk jord (siltjord, dyp myrjord)  130  60

Kilder: Forsøksringen i Hedmark og Oppland 1997, Forsøksringen på Sør-Østlandet 1998.

Eksempel: Byggåker

Vi tar utgangspunkt i en uke med normal temperatur og noe vind i juli. I løpet av ett døgn har det kommet 15 mm nedbør. Antatt fordampning er satt til 3 mm per døgn. Fordampningsfaktor for bygg benyttes.

Tap fra plantene (3 mm per døgn × 1,2 × 7 dager):
Nedbør:Vannbehov (vannunderskudd):

   25,2 mm
- 15,0 mm
= 10,2 mm

Tørkesvak jord

Tabell 2 viser at ei svært tørkesvak jord kan tåle 20 mm vannunderskudd før det må vannes.

Beregninger for å finne ut når vanninga må starte:

mm vannunderskudd før vanning - beregnet vannunderskudd/faktor for fordampning × antatt fordampning fra fri vannflate

20 mm - 10,2 mm/1,2 × 3 mm fordampning per døgn = 3 døgn

Det kan altså gå tre døgn med samme værtype før vanning må starte.

Middels tørkesterk jord

For en mer middels tørkesterk jord som for eksempel moldrik lettleire blir regnestykket slik:

40 mm - 10,2 mm/1,2 × 3 mm fordampning per døgn = 8 døgn

På denne jordarten kan det gå åtte døgn med samme værtype før vanning må starte.