Gjødsel & næring

Fordampning-

Vannforbruket til plantene består hovedsakelig av fordampning (transpirasjon) gjennom bladoverflata. Fordampningen påvirkes mest av temperatur, men også andre værforhold som vind og luftfuktighet virker inn.

Av Kari Bysveen, Høgskolen i Hedmark

Vannforbruket per dag er om lag ⅓ mm for hver grad døgnmiddeltemperaturen overstiger 5 ºC. Dette betyr at når døgnmiddeltemperaturen for eksempel er 14 ºC, blir vannforbruket 3 mm i døgnet. Døgnmiddeltemperaturen kan enkelt beregnes ved å ta middelverdien av maksimums- og minimumstemperaturen i døgnet (en mer nøyaktig måling gjøres ved å beregne gjennomsnittet av temperaturen målt tre ganger i døgnet).

Fordampning ulike værforhold

Tabellen viser fordampning fra fri vannflate under forskjellige værforhold. For Østlandet passer tabellen best for juni og juli, mens tallene kan reduseres noe for mai og august.

 Antatt fordampning fra fri vannflate
   Vann per døgn (mm)
 Lav temperatur, høy luftfuktighet  1-2
 Normal temperatur, tørt  3
 Høy temperatur, vind  4-6

Fordamping lokalt og regionalt

Fordampningen varierer relativt lite lokalt, så måling av fordampningen i en region kan benyttes i flere mils omkrets. Enkelte forsøksringer har opplysninger om fordampningen i sitt område.

Hvordan redusere fordampningen av vann

Erfaring viser at fordampningen av vann fra det øvre jordlaget reduseres etter en vellykket ugrasharving. Dersom de øverste 1-2 cm smuldrer fint ved harving, har en brutt den kapillære ledningsevnen oppover. Også annet utstyr som danner et øvre jordlag som er godt smuldret i forhold til rotsjiktet, vil redusere fordampningen av vann fra jordoverflata.