Gjødsel & næring

Vanning-

Vann er den mest begrensende faktor for plantevekst på jorda, sett under ett.


Av, Kari Bysveen Høgskolen i Hedmark

Plantene tar opp oppløste næringsstoff via vannet, og riktig vanning bedrer frigjøringen og utnyttelsen av disse. Jordfaunaen, for eksempel bakterier, protozoer og nematoder, er også avhengig av å leve i en atmosfære med tilstrekkelig vann. Vann kan i noen tilfeller benyttes som plantevernmiddel, blant annet for å redusere angrep av lus i enkelte kulturer, samt redusere skaden av jordfly i grønnsaker.

Tørrstoffproduksjon

Hvor mye vann som er nødvendig for å produsere 1 kg tørrstoff, varierer mellom ulike planteslag og vekstvilkår. Det benyttes for eksempel 375 l vann for å produsere 1 kg tørrstoff bygg. For en totalavling på 800 kg (inkludert halm) per dekar, vil dette tilsvare et vannbehov på 300 mm nedbør, eller 250 mm nedbør + 50 mm rotsonevann.