Gjødsel & næring

Tolking av data-

For de fleste parametrene det er aktuelt å rekvirere analyser for, er det utarbeidet klasser og fargekoder som kan tegnes inn på kartet der prøvepunktene er avmerka.

Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk

Oversikt over klasser av fosfor, kalium, moldinnhold og annet er ikke vist her, siden det som regel følger med veiledningen som gis fra laboratoriet. Slike opplysninger finnes også lett tilgjengelig i lærebøker i jordfag.

Jordanalyseklasser og tolkning

Hvis jordanalysene ligger i klasse 2 eller høyere, er det ingen grunn til å sette i verk spesielle tiltak. Med analysetall i klasse 1, eller hvis analysetallene viser en tydelig reduksjon over tid, kan det være grunn til å gjødsle sterkere. Tilleggsgjødsel fra naboer med overskudd på gjødsel, godkjent avfallskompost, råfosfat og mineralsk kaliumgjødsel er aktuelle gjødselslag.

Det kan også være aktuelt å endre gjødslingspraksis og/eller vekstskifte. Men viktigere enn analysetallene er bondens inntrykk av avlingsnivået og eventuelle tegn til misvekst.