Gjødsel & næring

Utstyr for jordprøver og analyser-

Noen steder tar ringlederen prøver, andre steder låner forsøksringen ut utstyr slik at bonden tar prøvene selv.

Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk

Ringen ordner gjerne felles innsending av prøver for flere garder og er behjelpelig med å fylle ut rekvisisjonsskjema. Enkelte landbrukskontor tar også ut jordprøver.

Jordprøvetakere

Det finnes mange typer jordprøvetakere. Om du skal kjøpe nytt utstyr, må du vurdere steininnholdet i jorda. På morenejord og jord med høyt leirinnhold kan det være nyttig å ha en tynn jordprøvetaker som tåler å bli slått ned i jorda, i alle fall når det skal tas prøver under ploglaget. På jord med lite stein og mindre leire går det betydelig raskere å ta prøver. Jordprøvetakeren kan da tråkkes ned i jorda, og kan ha en mye større indre diameter.

Det nederlandske firmaet Eijkelkamp fører svært mye forskjellig utstyr til prøvetaking innenfor landbruket. Du kan orientere deg om produktene og bestille brosjyrer fra den norske forhandleren av utstyret via nettstedet www.geonor.no.

Esker og utstyr

Esker og samleesker til jordprøver får du fra laboratoriene som analyserer jord. Det kan være lurt å træ en plastpose utenpå eskene i fuktig vær. Du må ha med deg ei bøtte eller to til å blande jorda i, før du heller den opp i eskene. En ryggsekk er kjekk å samle prøvene i etter hvert.

Til nøyaktig kartfesting av prøvepunkt kan du trenge utstyr som vinkelprisme, målebånd, åkerpasser og kompass. Det kan også være lurt å ha med seg notisbok og blyant, og skrive ned observasjoner man gjør underveis.

Analyselaboratorium

Valg av laboratorium avhenger av forhold som mulighet for enkel levering, hvor lang tid det tar før analyseresultatene kommer, prisen og selvsagt kvaliteten på analysearbeidet.