Klima & miljø
okologi.dk/klima

Dansk nettside for økologisk landbruk og klima-

Den danske Økologisk landsforening har en egen nettside om økologisk landbruk og klima. Ved å bygge opp kunnskapen på området, er målet for foreningen at økologisk landbruk skal være CO² -nøytralt i løpet av få år.

Klima- og energispørsmål har kommet sterkt i fokus i økologisk landbruk de seineste årene. Økologisk landsforening i Danmark har samme funksjon som Oikos i Norge. Et av deres arbeidsområder er "Energi i økologisk fødevareproduktion - klodens klima". Foreningen ønsker at økologisk landbruk skal være best mulig for naturen. - Klimaet er en del av naturen og naturen en del av klimaet.

Klima og energi i fokus

Foreningen ønsker å bygge opp sin viten innen fagområdet. Nettsida er et ledd i denne strategien.  Her finnes klimafakta, stoff om biogassanlegg og fagartikler for både gardbrukere og forbrukere.

- Det har alltid vært dynamikk i den økologiske sektor og et ønske om forbedring hele tiden. Nå er det innen klimaspørsmål vi gjerne vil bli flinkere, sier Michael Tersbøl, faglig utviklingssjef i Økologisk Landsforening. Han koordinerer prosjektinnsatsen for konsulenter og gardbrukere i foreningen, i samarbeid med blant annet forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, ICROFS (International Centre for Research in Organic Food Systems) og flere utenlandske universiteter.

I økologisk landbruk er naturen en alliert, og en må arbeide på naturens premisser, snarere enn å motarbeide den med kjemiske sprøytemidler, påvirke den med kunstgjødsel eller endre arvestoffet i laboratoriet. 


>> Gå til nettsiden