Plante-dyrking

Herding og utplanting

Av Liv Birkeland

Herding

I slutten av oppalet er det viktig at plantene akklimatiseres og forberedes på frilandsforholdene. Klimaet på friland er som regel svært forskjellig fra oppalsklimaet. I tillegg til mer varierende og ofte lågere temperaturer, er det særlig høg lysmengde, vind og tørr luft som skaper problemer når plantene etablerer seg på friland. I herdingsfasa er det derfor viktig at plantene utsettes for klimaforhold som ligner forholdene i åkeren, og at denne påvirkninga varer så lenge at planten får tid til å omstille seg ved å for eksempel utvikle tykkere kutikula og styrkevev.

Utplanting

Det er viktig at oppalet avsluttes når plantene har nådd et gunstig stadium for utplanting. Om utplanting er umulig på grunn av dårlig vær, mangel på arbeidskraft, uhell og liknende, kan plantene lagres ved låg temperatur fram til utplanting. Å fortsette oppalet ved dårlige vekstbetingelser (plass- og næringsmangel) kan påføre kulturen store skader.

Plantene må være godt oppfukta ved utplanting. Ideelle forhold for utplanting er ei godt forberedt, fuktig jord, overskya vær med moderat temperatur og lite vind. Vanning etter planting må vurderes.