Plante-dyrking

Vekstbetingelser

I motsetning til på friland har en i oppalet større mulighet til å styre vekstbetingelser som lys, temperatur, vann og næringstilgang. Et godt oppal krever at disse betingelsene blir styrt gjennom god oppfølging og teknisk utstyr som kan styres i praksis.

Av Liv Birkeland

Kravene til lys og temperatur varierer mellom ulike planteslag, og det henvises til dyrkingsveiledninger til de ulike kulturene for nærmere opplysninger om den enkelte kultur. I det følgende omtales de to vekstbetingelsene mer generelt.

Forholdet mellom lys og temperatur er avgjørende for plantenes kvantitative vekst og utvikling (kvalitative vekst). Et vanlig problem i oppalet er at temperaturen er for høg i forhold til lysmengda. Resultatet er strekningsvekst; oppalsplantene blir lange, slengete, har dårlig kvalitet og blir vanskelige å plante ut og etablere på friland. Tabellen beskriver metoder for hvordan plantenes strekningsvekst kan styres.

Metoder for hvordan plantenes strekningsvekst kan påvirkes
Kompakte planter - redusert strekningsvekst Lange planter - økt strekningsvekst
Mye lysLite lys
Moderat temperatur Høg temperatur
Negativ DIFPositiv DIF
Låg luftfuktighetHøg luftfuktighet
Lys med høgt forhold mellom rødt/mørkerødt Lys med lågt forhold mellom rødt/mørkerødt
Lys med høgt innhold av blåttLys med lågt innhold av blått

DIF beskriver differansen mellom dag- og nattemperatur. Positiv DIF betyr at gjennomsnittlig dagtemperatur er høgere enn gjennomsnittlig nattemperatur. I motsatt fall er DIF negativ.

For å oppnå kompakte oppalsplanter er de viktigste faktorene:

  • gode lysforhold
  • ikke for høg temperatur, dette gjelder særlig dagtemperaturen
  • låg luftfuktighet (RH)

Kunstig belysning

Kunstig belysning er nødvendig i oppalsrom, og det kan også være aktuelt å gi tilleggslys ved oppal med naturlig lys. Armaturer med hvite lysstoffrør har ei fin lyssammensetning for oppal og anbefales som lyskilde. Vær oppmerksom på at temperaturen også vil øke ved bruk av kunstig belysning.

Vann og næring

Tilføring av vann og næring avhenger mye av egenskaper hos oppalsmediet, slik som porefordeling og innhold av næringsstoffer. Det er viktig at plantene holdes jevnt fuktige, uten at de druknes. Bruk temperert vann, hvis mulig. Vær forsiktig med dusjvanning i det frøet spirer og før rota har festa seg i jorda. Vanndråpene kan føre til at frøene spretter rundt og snur seg slik
at rota ikke greier å forankre planten.

Ved behov for næringstilførsel, kan denne med fordel tilføres med vanningsvannet. Brenneslevann, land og oppløst husdyrgjødsel kan brukes. For å unngå tilslemming av blant annet vanningsutstyret ved sistnevnte næringskilde, kan denne has i en tøypose og deretter plasseres i et kar med vann. Ved hjelp av ledetallsmeter fortynnes vanningsvannet til ønsket konsentrasjon. Vær oppmerksom på at for høge næringskonsentrasjoner kan skade planterøttene. En tommelfingerregel er at ledetallet ikke bør være høgere enn 4 mS/cm i vanningsvannet, men dette vil variere.

Organisk gjødsel i fast form kan også brukes, gjerne som et granulat som strøs over plantene eller dyttes ned i jorda.


Les mer:
>> Overgjødsling i oppalet