Plante-dyrking

Urter på friland-

Det fins ingen eksakt definisjon av begrepet urter. En beskrivelse av hva urter er, er derfor nødvendig. Urtene har det til felles at de enten lukter og smaker godt og/eller inneholder virksomme stoffer som kan brukes i mat, drikke, medisin, kosttilskudd, kosmetikk, aromaterapi, farging med mer. Enkelte urter er giftige og kan brukes for eksempel i plantevern. Urtene utgjør et mangfold av plantearter; ettfrøblada, tofrøblada, busker og trær. De kan være ettårige, toårige eller flerårige, kultiverte eller viltvoksende. En høster forskjellige plantedeler, slik som blomst, blad, rot og frø.

Urter har vært brukt like lenge som mennesket har eksistert. Det fins flere eldre, skriftlige nedtegnelser som beskriver urter og bruken av dem. Noen av disse er mellom 2 000 og 4 000 år gamle og stammer blant annet fra India, Egypt, Kina og Hellas. Disse omtaler i hovedsak urter brukt som medisin. Med kristendommens utbredelse blei urtemedisin sett på som hekseri, men kunnskapen overlevde i klostrene gjennom hele Middelalderen. På den tida blei det innført ei rekke nye urteslag fra Sør- og Mellom-Europa til Norge. Etter hvert var det vanlig at apotekene anla egne urtehager. Universitetene etablerte botaniske hager, og mange urtebøker blei skrevet, bøker som omhandla urter i mat, drikke, til medisin og farging. Interessen for urter,både til te, krydder og ikke minst medisinske urter, er for tida sterkt økende.

Viktig å huske i urteproduksjonen

 • God planlegging.
 • Velg rett art og sort i forhold til klima. Prøvedyrk gjerne flere slag.
 • Al opp eller kjøp utplantingsplanter - det forlenger sesongen og gir urtene forsprang på ugraset.
 • Vær nøye med oppalett.
 • Etabler urtefeltet på et areal med god jord og godt klima.
 • Plant hekk eller sett opp kunstig le om nødvendig, men unngå skygge.
 • Legg opp til et fornuftig vekstskifte med belgvekster og ugrasregulerende vekster.
 • Ta godt vare på jordstrukturen og mikroorganismene.
 • Grunngjødsle jorda godt med fast husdyrgjødsel/kompost før etablering av flerårige felt.
 • Legg opp til et rasjonelt dyrkingssystem tilpassa areal, ugrastrykk, tid, mekaniseringsgrad.
 • Bruk et skånsomt vanningssystem.
 • Dekk jorda mellom plantene for å unngå jordsprut.
 • Høst tørre urter midt på dagen, helst i solskinn.
 • Sorter bort misfarga og visna plantedeler, samt ugras.
 • Pass på så ikke urtene kommer i kontakt med jord eller gjødsel.
 • Legg urtene på tørka innen 1,5 time etter høsting.
 • Tørk urtene ved maks 35-40 ºC.
 • La ikke urtene ligge lenger enn nødvendig på tørka.
 • Ikke knus/knekk de tørre urtene mer enn det normal håndtering fører til.
 • Pakk de tørre urtene i papirsekker med tett plastsekk utenpå og merk dem skikkelig.
 • Lagre tørka urter ved romtemperatur (20 ºC) og lav luftfuktighet (maks 70 % RH).
 • Dekk lite herdige urter med fiberduk fra høst til vår eventuelt fra ettervinteren til tidlig vår.

Mer om

>> Klima                                 >> Utforming av utplantingsfelt

>> Vekstskifte                         >> Utplanting

>> Jord og jordbehandling        >> Vanning

>> Gjødsling og kalking             >> Ugrasregulering

>> Sorter og såfrø                   >> Sjukdommer og skadedyr

>> Formering og oppal              >> Høsting, tørking og lagring

                                            >> Omsetning og økonomi