Plante-dyrking
Frøkataloger (Foto: Alena Gibalova)

-Økologisk formeringsmateriale

- hvem, når, hvordan?

Uansett om du er en stor « økoprodusent»  eller om du har en liten kjøkkenhage eller skolehage vil du møte spørsmålet om hvor du skal kjøpe økologisk frø, hva som finnes på det norske markedet og hva du skal gjøre hvis du ikke klarer å skaffe ønsket økologisk formeringsmateriale.

Er du knyttet til den økologiske kontrollordningen må du benytte økologisk frø. På www.okofro.no finnes det aktuell oversikt over økologisk såvare og settepotet og hvilke sorter som kan skaffes og hvor disse kan skaffes fra for matvekster i Norge.  Dersom det ikke er mulig å få tak i økologisk formeringsmateriale av ønsket art/sort, går det an å bruke konvensjonelle frø, men de må være ubeiset.

Hvordan finne frø og formeringsmateriale?

De som ikke har tilgang til internett, kan ta kontakt med Debio eller den lokale forsøksringen for å få informasjon om tilgjengelige sorter. Disse kan også hjelpe til med å sende søknad om bruk av konvensjonelt formeringsmateriale.

www.okofro.no

På okofro.no finnes oversikt over:

  • Korn
  • Engfrø/Frøblandinger
  • Oljevekster/Erter
  • Andre jordbruksvekster
  • Grønnsaker
  • Urter
  • Potet

For andre typer vegetativt formeringsmateriale er det liste med kontaktinformasjon til produsenter.

Frø (Foto: Alena Gibalova)

Konvensjonell vare

Det er mulig å få dispensasjon fra kravet om økologisk frø og søke om tillatelse for bruk av konvensjonell vare. Søknad om ønsket sort kan sendes per post eller i form av et elektronisk søknadsskjema direkte under sorten som de ønsker å få tak i dersom:

  • Hvis ingen sorter av ønsket vekst er oppført som tilgjengelige i lista eller hvis ingen av de oppførte sortene kan leveres i den aktuelle landsdelen. Dersom en oppgir e-postadresse i søknaden, vil en også få søknaden godkjent per e-post. Tillatelsen blir ellers tilsendt per post.
  • Hvis produsenten ønsker å bruke en annen sort enn dem som er oppført i databasen, og det kan bekreftes at de sortene som er oppført ikke kan brukes til ønsket formål (f.eks. grunnet tidlighet, klimatilpasninger o.l., eller ved kontraktproduksjon med krav om en bestemt sort).
  • Hvis en bestemt sort ønskes brukt til forsknings- eller undervisningsformål.


Søknader med begrunnelser som i punktene går til Debio for godkjenning. Slike søknader vurderes individuelt. Svar på slike søknader sendes også på e-post eller med vanlig post.

Mer om

>> Privat import

>> Egen frøavl

>> Hva med hobbydyrkere og skolehager?

>> www.okofro.no