Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Kompensasjon for økt kraftfôrpris

krav fra Oikos

I snitt har prisen på økologisk kraftfôr steget med 16 prosent (ca 60 øre per kr) fra november 2007 til november i år. Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget leverte 26. november inn sitt krav til staten, blant annet med krav om kompenasasjon for økt pris for kunstgjødsel og konvensjonelt kraftfôr. Prisen på det økologiske kraftfôret har steget enda mer enn det konvensjonell og dette er bakgrunnen for at Oikos krever kompenasasjon også for denne økte kostnaden.

 


Liv Birkeland, Bioforsk Økologisk

 

Statens vil gjennom Landbruks- og matdepartementet komme med sitt tilbud fredag 28. november. I forkant av dette heter det i pressemelding fra Oikos - fellesorganisasjon for økologisk produksjon og forbruk:

« Oikos har spilt inn til Staten, Bondelaget og Småbrukarlaget i forbindelse med justeringsforhandlingene at de økologiske bøndene må få kompensert for den svært høye økokraftfôrprisen.
- Oikos finner det urimelig om ikke dette skjer, sier Reidar Andestad i Oikos.

På lik linje med det konvensjonelle landbruket
Avtalepartene i jordbruket må kompensere de økte kraftfôrkostnadene i det økologiske husdyrholdet på lik linje med kompensasjon for kostnadsøkninga i kunstgjødsel og kraftfôr i det konvensjonelle landbruket. Kompensasjonen må skje i form av økte budsjettmidler.

- En slik kostnadskompensasjon vil være avgjørende for utviklinga av det økologisk husdyrholdet, uttaler Andestad.

Sparer miljøet og kostnader
Økolandbruket sparer kostnader og miljøet ved at det ikke bruker kunstgjødsel i planteproduksjonen. I det økologiske husdyrholdet derimot er prisstigninga på kraftfôret mye kraftigere enn i det konvensjonelle husdyrholdet.»