Omlegging-

Bilder jordstruktur

Høsting av erter under ugunstige forhold. Foto: Øystein Haugerud
Bilder og beskrivelse av god, middels og dårlig jordstruktur


Øystein Haugerud, Fylkesmannen i Buskerud


Dårlig jordstruktur
Dårlig jordstruktur. Foto: Øystein Haugerud
 
Jorda er sammenpakket og består for det meste av store klumper. Det organiske materialet er lite eller ikke omdanna. Dårlig struktur og lite liv i jorda gir dårlige forhold for plantevekst.


Middels jordstruktur
Middels jordstruktur. Foto Øystein Haugerud
Jorda er noe mindre sammenpakket. Fremdeles noen store klumper, men tendens til grynstruktur. Det organiske materialet er mer omdannet. Bedre struktur og mer liv i jorda.


God jordstruktur
God jordstruktur. Foto: Øystein Haugerud
 
Jorda er lite sammenpakket. Noen større klumper, men grynstrukturen er mer fremtredende i hele profilet. Det organiske materialet er godt omdannet og jordlukta er god. Jordstrukturen er i god, positiv utvikling - mye liv i jorda.


Flere bilder:
>> Visual Soil Assessment (VSA) Field Guide Volum 1 - 4