Gjødsel & næring

Inokulering-

Belgvekstene deles inn i grupper som hver har sin spesielle stamme av bakterier

Luserne og steinkløver:  Rhizobium meliloti
Kløver  R. trifolii
Erter, vikke, åkerbønne  R. leguminosarium
Lupiner  R. lupini
Soyabønner  R. japonicum
Bønner  R. phaseoli


Rhizobium-stammene som går på kløver, erter, vikker og åkerbønner, finnes i nesten all norsk dyrkingsjord. Det betyr at det sjelden er nødvendig å smitte jord med bakteriekultur ved dyrking av disse vekstene. Ved nydyrking kan det likevel være nødvendig å smitte, særlig gjelder dette myrjord. Ved dyrking av luserne, steinkløver, lupiner eller ekte bønner er smitting å anbefale dersom disse ikke har vært dyrket på arealet tidligere, eller dersom det er lenge siden sist slike vekster ble dyrket. Det pågår forskning for å avklare om det finnes varianter innenfor hver stamme av Rhizobium som kan være mer effektive enn dem som finnes naturlig på stedet.

Den vanligste måten å smitte jorda på er å tilføre frøene en oppløsning av bakterier. En slik oppløsning lages ved å tynne ut bakteriekulturen (fås kjøpt av frøfirma) med vann. Dette tilføres frøene i små mengder før de sås ut. Bakteriene tar skade av UV-strålene, og bør derfor ikke utsettes for direkte sollys. For å smitte små arealer kan det være aktuelt å rake utover jord som er hentet fra et område som man antar har den ønskede stammen av Rhizobium.